logotypy EU

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zasada Konkurencyjności w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020
Data szkolenia 08.09.2022

Panel Administracyjny

Rejestracja nowego uczestnika

Rejestracja została zamknięta.