logotypy EU

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

RODO w projektach realizowanych w ramach RPO WD 2014 – 2020
Data szkolenia 07.11.2022

Panel Administracyjny

Rejestracja nowego uczestnika

Rejestracja została zamknięta.